Adres do korespondencji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133, poz. 883). *
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do tych danych, możliwość ich poprawiania, a podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. *

* - Pola wymagane

Newsletter

Podaj swój adres e-mail:

Dane kontaktowe

Libella Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
tel. (022) 846 50 40
fax. (022) 846 61 58

Oddział Kałuszyn
Zakład Produktów Konsumenckich

ul. Mostowa 8a
05-310 Kałuszyn
tel. (25) 757 65 30
fax. (25) 757 68 38

Oddział Kotuń
Zakład Produktów Konsumenckich

ul. Żeliszewska 8
08-130 Kotuń
tel. (25) 641 46 30
fax. (25) 641 46 18

 

Łopuszańska 36