Fosol

Okres ważności: 24 miesiące
Pojemność: 550g, 5L
Pozostałe warianty produktu
Fosol 5L