Biuro Zarządu (adres do korespondencji) 

Aleje Jerozolimskie 99, lok. 13

02 - 001 Warszawa

Tel. (22) 891 30 45

e-mail: sekretariat@libella.com.pl

 

Siedziba Spółki

ul. Łopuszańska 36; 02-220 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 29042

NIP 522-00-01-961

REGON 000512125

Kapitał zakładowy: 59.800,00 PLN (49.800,00 PLN wpłacone gotówką, 10.000,00 PLN wniesione aportem)

 


 

Zakład Produktów Konsumenckich 

Oddział w Kałuszynie - produkcja środków chemicznych

ul. Mostowa 8a, 05-310 Kałuszyn

Tel.: (25) 757 65 30

Fax. (25) 757 68 38

 

> Dział Technologii i Kontrola Jakości 

Tel.: (25) 757 65 30, wew. 218, 224

> Dział Zaopatrzenia

Tel.: (25) 757 65 30, wew. 263

> Dział Personalny

Tel.: (25) 757 65 30, wew. 266

 


 

Zakład Produktów Konsumenckich 

Oddział w Kotuniu - produkcja produktów spożywczych

ul. Żeliszewska 8, 08-130 Kotuń

Tel.: (25) 641 46 30

Fax: (25) 641 48 18

 

> Dział Logistyki

Tel.: (25) 641 46 30, wew. 131, 139

> Dział Technologii i Kontroli Jakości

Tel.: (25) 641 46 30, wew. 154

> Dział Księgowości

Tel.: (25) 641 46 30, wew. 135, 146, 150

 

 

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

tel.: (25) 641 43 14 wew. 172, 173, 131, 151

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY - KANAŁ TRADYCYJNY:

Obsługuje: Cezary Baczyński - Tel. kom.: 506 002 059,  e-mail: cezary.baczynski@libella.com.pl

 Obsługuje: Robert Lubiniecki - Tel. kom.: 515 087 795, e-mail: robert.lubiniecki@libella.com.pl

Obsługuje: Mirosław Kobierski - Tel. kom.: 506 002 013, e-mail: miroslaw.kobierski@libella.com.pl

Obsługuje: Janusz Ostrowski - Tel. kom.: 506 002 049, e-mail: janusz.ostrowski@libella.com.pl

> Województwa: Lubelskie, Podkarpackie

Obsługuje: Piotr Dziurkowski- Tel. kom.: 506 002 057, e-mail: piotr.dziurkowski@libella.com.pl

Dane kontaktowe

Libella Sp. z o.o. 
ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa
tel. (022) 846 50 40

Libella Sp. z o.o. - adres do korespondecji
Al. Jerozolimskie 99/13, 02-001 Warszawa
tel. (022) 846 50 40, (22) 891 30 45

Oddział Kałuszyn
Zakład Produktów Konsumenckich

ul. Mostowa 8a, 05-310 Kałuszyn
tel. (25) 757 65 30
fax. (25) 757 68 38

Oddział Kotuń
Zakład Produktów Konsumenckich

ul. Żeliszewska 8, 08-130 Kotuń
tel. (25) 641 46 30
fax. (25) 641 46 18

 

Łopuszańska 36