Biuro Zarządu Libella (adres do korespondencji): 

Aleje Jerozolimskie 99, lok. 13, 02 - 001 Warszawa

Tel. 48 22  891 30 45, 48 22 846 50 40

e-mail: sekretariat@libella.com.pl

 

Siedziba Spółki Libella:

ul. Łopuszańska 36; 02-220 Warszawa

Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 29042

NIP 522-00-01-961

REGON 000512125

Kapitał zakładowy: 59.800,00 PLN (49.800,00 PLN wpłacone gotówką, 10.000,00 PLN wniesione aportem)

 


  

Zakład Produktów Konsumenckich 

Oddział w Kałuszynie - produkcja środków chemicznych:

ul. Mostowa 8a, 05-310 Kałuszyn

Tel.: (25) 757 65 30, Fax. (25) 757 68 38

 

> Dział Technologii i Kontrola Jakości 

Tel.: (25) 757 65 30, wew. 218, 224

> Dział Zaopatrzenia

Tel.: (25) 757 65 30, wew. 263

> Dział Personalny

Tel.: (25) 757 65 30, wew. 266

 


  

Zakład Produktów Konsumenckich 

Oddział w Kotuniu - produkcja produktów spożywczych:

ul. Żeliszewska 8, 08-130 Kotuń

Tel.: (25) 641 46 30, Fax: (25) 641 48 18

 

> Dział Logistyki

Tel.: (25) 641 46 30, wew. 131, 139

> Dział Technologii i Kontroli Jakości

Tel.: (25) 641 46 30, wew. 154

> Dział Księgowości

Tel.: (25) 641 46 30, wew. 135, 146, 150

> Biuro Obsługi Klienta 

Tel.: (25) 641 43 14 wew. 172, 173, 131, 151

 


  

DZIAŁ SPRZEDAŻY - KANAŁ TRADYCYJNY:

Obsługuje: Cezary Baczyński - Tel. kom.: 506 002 059,  e-mail: cezary.baczynski@libella.com.pl

 Obsługuje: Robert Lubiniecki - Tel. kom.: 515 087 795, e-mail: robert.lubiniecki@libella.com.pl

Obsługuje: Mirosław Kobierski - Tel.: 506 002 013, e-mail: miroslaw.kobierski@libella.com.pl

Obsługuje: Janusz Ostrowski - Tel.: 506 002 049,

e-mail: janusz.ostrowski@libella.com.pl

> Województwa: Lubelskie, Podkarpackie

Obsługuje: Piotr Dziurkowski- Tel. kom.: 506 002 057,

e-mail: piotr.dziurkowski@libella.com.pl